Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteristä vastaava henkilö:

Juho Vasenius

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään Fresh It Oy:n asiakkaiden tilausten käsittelyyn ja tilaustietojen arkistointiin. Tietoja voidaan käyttää myös Fresh It Oy:n toiminnan kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimassa ja edellyttämissä rajoissa.

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot:

Asiakasrekiseri sisältää seuraavat asiakkaat tiedot:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postinumero
  • Tilaushistoria

Asiakasrekisterin tietojen luovutus ja salassapito:

Rekisterin tietoja ei luovuteta tai myydä ulkopuolisille. Asiakkaalla on oikeus saada nähdä henkilökohtaiset rekisteritietonsa kirjallista pyyntöä vastaan. Pyyntö tulee osoittaa asiakasrekisteristä vastaavalle henkilölle.

Eu:n tietosuoja-asetus GDPR:

Fresh It Oy ei luovuta eikä myy kenenkään asiakkaan tietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja käsittelee vain asiakasrekisterin pitäjä tai hänen sijaisensa. Nettikaupat tehdään salatun yhteyden kautta ja asiakastiedot säilytetään turvassa ja salattuina.